top of page

RD Strání

Investor: Soukromý investor

Místo: Strání

Rok dokončení: 2022

Popis:

Výměna kotle na tuhá paliva nevyhovující emisní třídy za zplyňovací ATMOS DC 25s s akumulačními nádržemi a ekvitermní regulací

bottom of page