top of page

UTB - U43 Menza Výměna páteřních rozvodů ZTI

Investor: Univerzita T. Bati

Místo: Zlín

Rok dokončení: 2022

Popis:

Výměna páteřních rozvodů ZTI

bottom of page